RAPORT DE ACTIVITATE

ASOCIATIA NEGUVERNAMENTALA SENIOR CARE BALCESTI

Raport de activitate 

ianuarie – decembrie Cămin pentru persoane vârstnice 

ASOCIAŢIA NEGUV.SENIOR CARE este o organizaţie non profit, persoanã juridicã românã de drept privat cu scop nepatrimonial, având caracter umanitar, civic şi nepărtinic înfiinţat conform OG nr. 26 din 2000, cod de identificare fiscală 34241593, organism privat acreditat ca furnizor de servicii sociale prin Certificatul de acreditare seria AF, nr. 003831/27.02.2017 cu sediul în loc. BALCESTI, jud. VALCEA, licenta de funcționare provizorie nr. 4101/17.10.2019. 

 Scopul Căminului: 

Scopul serviciului social „Cămin pentru persoane vârstnice” este de a oferi persoanelor vârstnice care nu au familie sau nu se află în întreținerea unei sau unor persoane obligate la aceasta,  sau nu se poate gospodări singură sau necesită îngrijire specializată sau se află în imposibilitatea de a-și asigura nevoile socio-medicale, datorită bolii ori stării fizice sau psihice protecție, îngrijire medicală, hrană, cazare, asistență socială, consiliere psihologică 

Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul „Căminului pentru persoane vârstnice ” sunt următoarele: 

a) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare; 

b) protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte egalitatea de şanse şi tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi demnitatea personală şi întreprinderea de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire la persoanele beneficiare; 

c) asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei beneficiare; d) deschiderea către comunitate;
e) asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea drepturilor lor;
f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în unitate a unui personal mixt; 

g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se cont, după caz, de vârsta şi de gradul său de maturitate, de discernământ şi capacitate de exerciţiu; 

h) facilitarea menţinerii relaţiilor personale ale beneficiarului şi a contactelor directe, după caz, cu fraţii, părinţii, alte rude, prieteni, precum şi cu alte persoane faţă de care acesta a dezvoltat legături de ataşament; 

i) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare; 

j) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare; 

k) preocuparea permanentă pentru identificarea soluţiilor de integrare în familie sau, după caz, în comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potenţialului şi abilităţilor persoanei beneficiare de a trăi independent; 

l) încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a acestora în soluţionarea situaţiilor de dificultate; 

n) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale;
o) primordialitatea responsabilităţii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacităţi de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat; 

p) colaborarea centrului cu serviciul public de asistență socială. 

Servicii oferite:
Serviciile sociale se acordă cu precădere persoanelor vârsnice care sunt într-o situaţie socială defavorizată sau au nevoie de ajutor pentru îndeplinirea activităţilor zilnice. Serviciul se acordă la solicitarea persoanei, familiei acesteia, reprezentantului legal sau a autorităţilor statului. 

Servicii sociale: 

asigurarea hranei necesare conform regimului stabilit;
asigurarea unui nivel maxim posibil de autonomie şi siguranţă;
asigurarea unor condiţii de îngrijire care să respecte identitatea, integritatea şi demnitatea persoanei; 

asigurarea menţinerii capacităţilor fizice şi intelectuale a persoanei; 

asigurarea consilierii, informării reprezentantului legal asupra stării de sănătate şi a problemelor sociale atunci când intervin; 

ajutor pentru igiena corporală;
ajutor pentru îmbrăcare/dezbrăcare. 

personal medical (asistent medical)
administrarea tratamentului medicamentos; 

medicină generală;

Servicii medicale: 

Asistenta medicala generala/de prim ajutor.

Alte servicii oferite: 

activităţi de menaj;
activităţi de petrecere a timpului liber;
ajutor material: îmbrăcăminte, încălţăminte, produse de igienă etc. 

Criterii de eligibilitate: 

– persoane cu vârsta peste 65 ani; 

– nu sunt înregistrați cu boli cronice care necesită supraveghere şi asistență medicală de specialitate în spital sau centru medical; 

– nu au un comportament violent cunoscut, fizic sau verbal;
– nu sunt persoane fumătoare sau consumatoare de băuturi alcoolice în exces; – nu suferă de boli psihice sau alte boli care nu le permit integrarea într-un centru social. 

Documente necesare: 

– Cerere din partea solicitantului sau a unui membru din familie/aparținător;

– Copie act de identitate;
– Copie certificat de naștere;
– Copie certificat de căsătorie; 

– Copie hotărâre de divorț sau certificat de deces(după caz);

– Talon pensie recent;
– Adeverință medicală, analize, ieșire spital, etc. 

Condiții de cazare: 

Căminul pentru persoane vârstnice este special conceput și organizat pentru a veni în sprijinul nevoilor beneficiarilor și este cadrul perfect pentru relaxare;

Corpul I este compus din 3 camere duble, 9 camere cu trei paturi şi o cameră cu 4 paturi. 

Fiecare cameră este dotată cu paturi, noptiere, masă și scaune, televizor , cablu TV;

Căminul dispune de o sală de mese dotată cu mese, scaune, frigider şi cuptor cu microunde destinat beneficiarilor. 

Living-ul spațios destinat activităților de socializare sau chiar pentru cultivarea hobby-urilor este dotat cu fotolii, canapele, scaune și masă, CD player. 

Căminul deține o curte amenajată pentru petrecerea timpului liber. 

ACTIVITATE DESFĂȘURATĂ 

Activitatea în cadrul căminului se desfăşoară pe baza unor proceduri de lucru special elaborate pentru acest tip de serviciu și în baza standardelor minime de calitate în 

La data de 01.01.2023, beneficiau de serviciile Căminului pentru persoane vârstnice un număr de 26 persoane. În anul 2022 căminul a înregistrat un număr de 18 de cereri din care toate au putut fi onorate

Pe perioada anului au beneficiat de servicile căminului un număr de 29 persoane. 

S-au înregistrat 12 decese în decursul anului .

Un număr de 8 beneficiari au fost reintegrați în familie ca urmare a deciziei beneficiarului sau familiei acestora.

La 31.12.2022 în centru se aflau un numar de 24 beneficiari. 

În cursul anului 2022 au beneficiat de serviciile centrului 29 persoane, din care 2 fiind considerate cazuri sociale. Din mediul rural provin 18 beneficiari și 9 din urban . Beneficiarii au avut vârsta cuprinsă între 65-96 de ani. 

În decursul anului beneficiarii Căminului pentru persoane vârstnice au beneficiat de hrană necesară conform regimului stabilit; li s-a asigurarat un nivel maxim posibil de autonomie şi siguranţă; s-au asigurat condiţii de îngrijire care să respecte identitatea, integritatea şi demnitatea persoanei, dar si normele in rigoare avand in vedere situatia pandemica, în caz de deces fiind respectate dorințele persoanei și familiei. 

S-au realizat sesiuni de informare a beneficiarilor cu privire la: Carta drepturilor, ghidul beneficiarului, activitatea curentă a centrului, modalități de formulare a sesizărilor, menținerea unui stil de viață sănătos, servicii de asistență medicală acordate, educație împotriva fumatului și a consumului de băuturi alcoolice. 

S-au aplicat un număr de 2 chestionare de satisfacție privind serviciile Căminului pentru persoane vârstnice, atât beneficiarilor cât și aparținătorilor acestora. 

Conducerea căminului ia în considerare orice formă de abuz (fizic, psihic, economic) şi orice formă de neglijare a persoanei sau de tratament degradant la care poate fi supus beneficiarul de către personalul căminuluii, alţi beneficiari, eventuali membri de familie/reprezentanţi legali. 

Conducerea căminului încurajează beneficiarii cât și membrii familiei să sesizeze orice formă de abuz pe care o identifică. La dispoziția acestora este un caiet de sesizări accesibil acelor persoane care sesizează semne de abuz, neglijență, discriminare sau tratamente inumane aduse beneficiarilor. 

S-au aplicat un număr 6 chestionare privind îmbunătățirea meniului conform preferințelor beneficiarilor. 

Rezultatul acestor chestionare se găsește la sediul căminului. 

Activitate medicală și recuperare: 

Căminul pentru persoane vârstnice asigură accesul fiecărui beneficiar la asistenţă medicală, conform normelor legale în vigoare prin înscrierea acestora la un medic de familie cu care căminul are contract de colaborare.

Căminul pentru persoane vârstnice asigură monitorizarea în scop preventiv şi terapeutic a stării de sănătate fizică şi psihică a beneficiarilor; evaluează şi adaptează regimul alimentar al fiecărui beneficiar conform indicaţiilor medicale. 

CONCLUZII

Obiectivele propuse de Căminul pentru persoane vârstnice pentru anul 2022 sunt: 

Oferirea de servicii sociale de calitate,
Menținere standardelor igienico-sanitare,

Obiectivele pentru anul 2022 au fost atinse. Acest fapt reiese din planul individualizat de asistenţă şi îngrijire/planului de intervenţie, aflat la dosarul fiecărui beneficiar, Planul propriu de dezvoltare 2021-2022; Chestionarele de satisfacție aplicate beneficiarilor și familiilor acestora care atestă faptul că în cadrul căminului sunt oferite servicii sociale de calitate. 

Contact: 

Caminul de batrani SENIOR CARE 

Tel.0371165771

Persoana de contact: EMILIA PARASCHIVAN / VLAD PAVELESCU 

Intocmit, 

VLAD PAVELESCU 

%d blogeri au apreciat: